Меню
Меню
Пожертвуйте
Політика конфіденційності

Відправляючи дані через форму реєстрації на вебсайті Круглого столу з релігійної свободи в Україні (ReligiousFreedom.in.ua), тим самим ви даєте згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на:

  • збір і обробку ваших персональних даних у такому обсязі: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, відомості про рід діяльності, місце роботи та посаду;
  • використання наданих вами персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних та щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, зокрема дії з обробки персональних даних за допомогою програмних інструментів сторонніх розробників (стаття 10 зазначеного Закону);
  • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону), зокрема шляхом публічної публікації списку учасників Круглого столу з релігійної свободи в Україні, як на вебсайті ReligiousFreedom.in.ua, так і у робочих чи інших презентаційних матеріалах, пов’язаних із діяльністю Круглого столу з релігійної свободи в Україні;
  • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону);
  • розсилку на вашу електронну адресу анонсів, інформаційних повідомлень і документів, пов’язаних із діяльністю Круглого столу з релігійної свободи в Україні.

А також ви зобов’язуєтеся у разі зміни ваших персональних даних надавати за контактами, вказаними на вебсайті Круглого столу з релігійної свободи в Україні (ReligiousFreedom.in.ua), у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію про себе для оновлення ваших персональних даних.

За письмовим запитом учасника Круглого столу з релігійної свободи в Україні про видалення персональних даних про себе, спрямованого на адресу електронної пошти info@ReligiousFreedom.in.ua, володілець бази персональних даних зобов’язується видалити всі надані персональні дані заявника у найкоротший строк.